Privatliv & cookies

Privatlivs politik

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

EspergærdeTandlægerne er dataansvarlig, for de oplysninger vi indsamler om dig og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.
Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger kan du gøre det på: info@baktus.info eller 49131813

Behandling af persondata
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du behandles på klinikken indhenter vi en række informationer om dig.
I forbindelse med behandlinger behandles typisk følgende typer af oplysninger: CPR nr., navn, adresse, telefonnummer, e-mail, øvrige journalnotater, røntgenbilleder, tandaftryk, tandscanninger, oplysninger om din tidligere tandlæge.

Om nødvendigt for behandlingen slår vi dig op i FMK, hvor vi kan se oplysninger om eventuel recept medicin du er visiteret til at få. Klinikkens retsgrundlag til behandling af personoplysninger om patienter skal findes i sundhedsloven.

Derudover indsamles kontaktoplysninger på diverse leverandører og samarbejdspartnere i klinikkens interesse, med det formål at kommunikere og afregne.

Privatlivspolitik ifbm. rekruttering
Ved modtagelse af ansøgning og bilag, bliver det fremsendte materiale gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job.

Ansøgning og bilag bliver delt internt med relevante personer i rekrutteringsprocessen og bliver ikke videregivet til andre udenfor virksomheden.

Ansøgning og bilag gemmes indtil den rette kandidat er fundet, og rekrutteringsprocessen er afsluttet. Herefter vil ansøgning og bilag slettes.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed
Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål
Oplysningerne indsamlet i forbindelse med behandling på klinikken bruges til at udføre den korrekte behandling af dig og føre den lovpligtige patient journal.
Oplysningerne indsamlet på hjemmesiden bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Ved booking af tid via vores online booking anvendes en krypteret side.

Dataminimering
Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig.

Privatlivs- og cookiepolitik 
indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Data holdes ajour
Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørge vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger
Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder underleverandører af it løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Klinikken videregiver i nogle tilfælde oplysninger om patienter til kommunen for statistiske formål, andet sundhedspersonale, banker, forsikringsselskaber og tolke bureauer.

I visse tilfælde vil vores underleverandører sende dine personoplysninger til Kina med det formål at procedurer teknik. Det sikres at disse underleverandører har de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre sikker behandling af personoplysninger. Øvrige modtagere af personoplysninger befinder sig i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, kan du forlange at få dem ajourført. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Her har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.

Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Før vi videregiver din journal til en anden tandlæge, beder vi dig om samtykke hertil.
Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Denne hjemmeside ejes af EspergærdeTandlægerne, CVR-nr. 26231922, Højvangen 1, 3060 Espergærde.

Brug af cookies

Når du besøger vores hjemmeside, indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies indeholder ikke skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil du opleve at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der kan være indhold, du ikke har adgang til.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som gemmes på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende enheden der besøger siden. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Sådan afviser eller sletter du dine cookies
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende nemt slettes. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved blot at taste CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du finde ud af, hvilken browser du anvender og derefter søge i den specifikke browser, hvordan cookies slettes. Hvis du anvender flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

© 06.02.24 Espergærde Tandlægerne   |   By Designspace